Nyheder

Ny ERFA-gruppe for driftsledere med over 31 fravænnede/so.

Danvet og Agrinord vil i samarbejde lave en heldags erfa-gruppe for dygtige og selvstændige ”rigtige ” driftsledere, som allerede har nogle gode resultater, men ønsker at optimere yderligere på både produktionsresultater og økonomien.

  • Heldags besøg hvor medlemmernes besætninger skiftevis bliver gennemgået af gruppens medlemmer. Alle mødes i stalden fra morgenen af. E-rapport og andre relevante oplysninger bliver gennemgået og besætningen bliver herefter gennemgået.
  • Udover erfa-gruppens medlemmer deltager en svinerådgiver fra Agrinord og en dyrlæge fra Danvet.
  • 2-3 årlige møder.

Formiddag: Staldbesøg med grundig besætningsgennemgang.

Middag: Opfølgning på formiddagens staldbesøg. Alle kommer med forslag til hvordan produktionen yderligere kan optimeres. Både med hensyn til effektivitet, omkostninger og driftsledelse af medarbejdere osv.

Eftermiddag: Indlæg fra dyrlæge og svinerådgiver med den nyeste viden.
Bordet rundt: Nyeste E-rapporter og produktionsdata fra gruppens medlemmer bliver gennemgået


Udbytte:

  • Driftslederen bliver udfordret og holdt op på de disponeringer han/hun foretager i det daglige.
  • Får besøg af 8-10 eksperter, som kan dele erfaringer på staldgangen og komme med input til forbedringer.
  • Opbygge et netværk med andre driftsledere, som også har en høj effektivitet.
  • Blive opdateret på den nyeste viden.
  • Blive motiveret til fortsat at optimere på produktionen.


Krav til optagelse:

Minimum 25 år.
Flere års erfaring som driftsleder.
Mindst 2 ansatte medarbejdere.
Minimum 31 fravænnede pr. so sidste 2 kvartaler.


Kontakt: Gitte Drejer Danvet: Tlf: 61637988. Mail:

Kontakt: Thomas Holch Andersen. Tlf: 21847040. Mail: