Månedens nyhedsbrev

Ny rødsygevaccine dækker to serotyper.

Af og til oplever vi store problemer med rødsyge i besætninger trods regelret vaccination. Dette kan være meget tabvoldende, da søer med knuderosen ofte aborter som følge af høj feber. I opdrættet kan ses blodforgiftninger, hjerteklapbetændelse og invaliderende, ubehandlelig ledbetændelse.

I denne uge kommer en ny rødsygevaccine på det danske marked. Vaccinen hedder ERYBAC UNO VET., og adskiller sig fra de øvrige ved at den dækker serotype 1 og 2. Øvrige vacciner dækker kun type 2. Andre forskelle fra øvrige produkter på markedet er, at vaccinen er en one-shot-vaccine, og at den kan anvendes fra 8 ugers alder, hvilket gør den anvendelig i slagtesvineholdet.

Vaccinen vil være relevant at afprøve i besætninger, der trods konsekvent vaccination ser symptomer på rødsygeinfektion. Dosis er 2 ml, og vaccinen kan anvendes til drægtige og diegivende dyr.