Månedens nyhedsbrev

Ny klinisk skala til vurdering af skuldersår

Når skuldersår vurderes efter den nye kliniske skala, skal man være opmærksom på, at skalaen kun beskriver typiske skuldersår. Dybe sår er som regel også store, men der kan være undtagelser. Det er derfor vigtigt, at man altid forholder sig kritisk til hvert enkelt sår og sideløbende vurderer, om såret har betydning for soens velbefindende.

Den kliniske skala har tre niveauer:

  • Ingen eller små skuldersår
o Ingen hudforandringer eller hudforandringer og sår, der på det bredeste sted måler mindre end 2 cm.
  • Ingen behov for behandling, hold dog øje med udviklingen.


  • Lette skuldersår
o Et tilnærmelsesvist rundt sår med veldefinerede kanter, der på det bredeste sted måler mindst 2 cm, og som ikke er et svært skuldersår. 
  • Søerne må gerne være i farestalde/løbeafdelingen, de må gerne transporteres og de må slagtes. Søerne skal dog have en blød gummimåtte eller et passende lag strøelse under sig i fareboksen. Der skal udarbejdes en handlingsplan.

  • Svære skuldersår
o Et tilnærmelsesvist rundt sår med veldefinerede kanter, der på det bredeste sted måler mindst 5 cm og er omgivet af en fortykket rand.
  • En so med et svært skuldersår skal i sygesti eller aflives. Sygestien skal være indrettet som sygesti, dvs. der skal være et blødt leje. Søerne må ikke indgå aktiv i produktionen, dvs. de må ikke malke eller løbes. Søerne må ikke transporteres og ikke slagtes.

Den nemmeste måde at vurdere skuldersårene er at bruge en skuldersårsmåler.
 
I kan bestille en skuldersårsmåler hos:
Videnscenter for Svineproduktion: Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V
Tlf.: 33394000På følgende  link er der endvidere billeder og video om, hvordan skuldersårsmåleren anvendes: