Månedens nyhedsbrev

Nye ”gult kort” grænser

Fuld effekt af de nye grænser er 01-12-2014


Grænsen for søer ændres fra 5 ADD til 4,3 ADD

Grænsen for fravænnede grise op til 30 kg ændres fra 25 ADD til 22,9

Grænsen for slagtesvin ændres fra 7 ADD til 5,9 ADD.


Ved overskridelse af gult kortgrænser pålægges besætningen ”Skærpet rådgivning”, hvilket blandt andet medfører krav til flere dyrlægebesøg.


Ny ADD beregning for nogle lægemidler.

For nogle typer antibiotika betyder den nye beregning, at en behandling nu tæller dobbelt sammenlignet med tidligere for det samme lægemiddel.Nye regler for dyrlægebesøg i besætninger.

Forventet ikrafttræden 1. juni 2014.

Antibiotika til oralt brug kan kun ordineres til 35 dage. Det vil i praksis betyde, at der igen skal udføres månedlige besøg i slagtesvinebesætninger.

Der kommer desuden krav til, at der skal foretages laboratorie undersøgelse, hvis der flokbehandles mod lunge og tarmlidelser. Blodprøver godkendes ikke til diagnostik. Det betyder, der kun accepteres, hvis patogenet påvises. Hvis der ikke findes noget i de først indsendte prøver, skal der indsendes nye prøver.
Laboratorieundersøgelser skal gentages indenfor et år, hvis behandlingen ønskes fortsat.