Nyheder

Danvet opstarter ERFA-grupper

Allerede nu er der fungerende grupper for ejere/driftledere med tårnhøje produktionsresultater og en gruppe for farestaldspassere. I takt med at flere interesserede melder sig, bliver der oprettet nye grupper i disse kategorier.

Desuden påtænker vi at starte følgende nye grupper:

  • +28(Godt på vej)
  • +25(Plads til forbedring)
  • Erfagruppe for udenlandske driftledere
  • Erfagruppe for udenlandske kvindelige farestaldspassere

Erfagrupperne sammensættes, så det forventes, at deltagerne har mulighed for at lave erfaringsudveksling på flere niveauer. Der vil indgå besætningsbesøg i møderne, og derudover vil der være oplæg fra dyrlægerne og evt. indkaldte eksperter.

Det forventes at der afholdes 3 årlige møder og deltagergebyret vil være 1500 kr. pr. deltager pr. møde incl. fortæring under mødet.

Det er allerede nu muligt at lave en forhåndstilmelding på Danvets kontor og ellers vil der være tilmelding i forbindelse med Danvets årsmøde d. 1. marts i Brædstrup.