Nyheder

Den 1. juni 2013 vil der gælde nye grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin.


Nye grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin fra 1. juni 2013 samt ændret grafisk visning af grænseværdier for antibiotika i VetStat