Månedens nyhedsbrev

Nye krav til medicinoptegnelser

Med Veterinærforlig II sættes der endnu mere fokus på at den ansvarlige for besætningen har styr på optegnelser over døde grise og forbrugt medicin. I loven hedder det ”at den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse og dødsfald i besætningen og optegnelserne skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg”.Den besætningsansvarliges optegnelser og dokumentation

  • § 15. Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:
  • 1) dato for behandlingens indledning og afslutning,
  • 2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling),
  • 3) årsag til behandlingen,
  • 4) hvilket lægemiddel, der er anvendt, og
  • 5) dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet.
  • Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.
  • Stk. 3. Kravet om optegnelser, jf. stk. 1, gælder dog ikke for sera, vacciner og V-mærkede jern- og vitaminpræparater


For de af jer der ikke allerede har fundet en ”god løsning” til medicinregistreringen, kan vi opfordre til at bruge de skemaer, som vi danner ved hvert besøg og som herefter er tilgængelige, når I logger ind på nettet. Netop disse skemaer indeholder alle de lovpligtige oplysninger om årsag, lægemiddel, dosering og slagtefrist. Det er yderligere en fordel, at de genereres ved hvert besøg og dermed indeholder de nyeste oplysninger om de lægemidler, der er tilgængelige i den pågældende besætning.