Månedens nyhedsbrev

Gult kort for forhøjet sodødelighed på vej.

Fødevarestyrelsen forventer at indføre regler i løbet af 2014, der gør det muligt at placere besætninger med forhøjet sodødelighed i kategorien ”Skærpet rådgivning”. Denne rådgivningskategori er, som tidligere beskrevet, forbundet med en række ekstra krav til antal rådgivningsbesøg og laboratorieundersøgelser.

Grænseværdien for dødelighed hos søer er sat til 16 %.

Grænseværdien er beregnet som antal døde søer i forhold til antal levende søer og gøres op rullende som et gennemsnit over en 12-måneders periode. Tidligst 12 måneder efter indførelsen af disse regler vil besætninger kunne rykkes til Skærpet rådgivning på grund af overskridelse af grænseværdierne for dødelighed.

Med grænseværdier for dødelighed ønsker Fødevarestyrelsen at få landmanden og besætningsdyrlægen til at sætte fokus på dyresundhed og dyrevelfærd. På sigt vil grænseværdier for øvrige dyregrupper følge efter.

Brug din opgørelse i DAKA-brevet fra maj og dine daglige optegnelser til at få en snak med din dyrlæge om hvordan du nedbringer dødeligheden i din besætning.

Den gennemsnitlige sodødelighed på landsplan lå i 2013 på 12,7 %.