Nye regler for sundhedsrådgivning i svinebesætninger

Målrettet dyrevelfærdsindsats erstatter egenkontrol og audit.

Der er pr. december 2016 trådt en ny bekendtgørelse i kraft, som betyder ændringer for, hvordan dyrlægen skal rådgive i besætningerne vedrørende dyrevelfærd. Der er ikke sket ændringer i forhold til reglerne vedrørende besøgsintervaller, de er tilsvarende dem, vi kender i dag.

Tidligere blev punkterne i egenkontrolprogrammet auditeret en gang årligt. Dette skal ifølge den nye bekendtgørelse ikke gøres længere. Det betyder ikke, at reglerne i egenkontrollen ikke længere skal følges, men blot at den praktiserende dyrlæge ikke længere skal auditere egenkontrollen.

I stedet afløses auditeringen af et nyt begreb, der kaldes: Målrettet dyrevelfærdsindsats. Det betyder, at den praktiserende dyrlæge 2 gange årligt skal have ekstra fokus på dyrevelfærden i besætningen, og i hver besætning skal der udpeges 3 problemstillinger vedrørende dyrevelfærd. Dyrlægen skal for hvert chr nummer indberette de 3 problemstillinger til et nationalt register kaldet VetReg. De 3 problemstillinger skal beskrives, og der skal opstilles en handlingsplan for at få løst problemerne. Disse handlingsplaner skal følges op, og det skal ligeledes indberettes, når problemet er løst.

Reglerne vedrørende ordinering af flokmedicinering er ligeledes blevet strammet. Således er det ikke tilladt for dyrlægen at ordinere flokmedicinering udenfor de normale sundhedsrådgivningsbesøg. Er der brug for ordinering af flokmedicinering mellem besøgene, er det nødvendigt, at dyrlægen kører ud og tilser dyrene og beskriver problemerne i en skriftlig rapport.

En anden væsentlig ændring er, at der en gang årligt skal rådgives omkring ekstern smittebeskyttelse, altså hvordan det undgås, at der bringes ny smitte ind i besætningen.

Vi I Danvet arbejder på at få implementeret de nye regler så hurtigt som muligt, og vi vil fortsat primært have fokus på effektiv optimering af jeres produktion, grisenes sundhed og velfærd.

Resume vedrørende ændrede regler:

  • Dyrlægens auditering af egenkontrolprogram bortfalder.

  • 2 gange om året skal dyrlægen indberette dyrevelfærdsmæssige problemstillinger for hver besætning.

  • Én gang årligt skal der laves gennemgang af den eksterne smittebeskyttelse.

  • Der må ikke ordineres flokmedicinering i mellem dyrlægebesøgene.