Nyheder

Opfodring af nyhøstet korn.

Hvert år til høst får vi de velkendte spørgsmål :

Skal der tilsættes ekstra E-vitamin til foderet efter høst?

Hvor meget E-vitamin skal der tilsættes, og hvor lang tid skal der tilsættes ekstra E-vitamin til foderet efter høst?

I nyhøstet korn er kornets enzymatiske processer ikke afsluttet, og der kan dannes skadelige stoffer i kornet. Disse stoffer (frie radikaler og peroxider) forbruger de naturlige antioxidanter, der er i foderet.

E-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der er livsnødvendigt, idet grisene ikke selv kan danne det. Ud over at være vigtigt for reproduktionen og immunforsvaret, er E-vitamin en antioxidant, der forsvarer kroppens celler mod aggressive oxidationsprocesser. Hvis en cellevæg bliver ustabil, ødelægges cellens funktion. Vitamin-E kan i sin egenskab som antioxidant stoppe disse uheldige oxidationsprocesser.

Der er på baggrund af ovenstående fastlagt normer for foderets indhold af E-vitamin.
Den nuværende norm for E-vitamin til diegivende søer er på 150 mg E-vitamin pr FE. Oprindeligt har normen for E-vitamin i alt foder til svin været på 36 mg E-vitamin pr FE.

Det mest almindelige tegn på E-vitaminmangel i praksis er pludselige og umotiverede dødsfald ved smågrise og slagtesvin.
Ved obduktion findes der muskeldegeneration (lys muskulatur) og ødelæggelse af hjertemuskulaturen. Hos smågrise vil der i øvrigt ofte også findes forblødning til bughulen.

Pludselige dødsfald ved smågrise og slagtesvin som følge af E-vitaminmangel ses i praksis kun, når foderet indeholder et niveau på 70-80 mg E-vitamin pr FE eller mindre.

Det er usandsynligt, at det med den høje norm for E-vitamin i diegivningsfoderet er nødvendigt at tilsætte ekstra E-vitamin til diegivningsfoderet. Til gengæld kan det være en god ide de første 4-6 uger efter høst at tilsætte 1 kg E 50.000 ekstra pr ton foder til drægtighedsfoder og foder til smågrise og slagtesvin, såfremt disse blandinger indeholder mindre end 100 mg E-vitamin pr FE.