Nyheder

Danvets Nyhedsbrev marts 2013

Rode- og beskæftigelsesmateriale til søer.

Hvis ikke der allerede er etableret rode- og beskæftigelsesmateriale til søerne er det på høje tid !

Siden Nytår har det været lovkrav at der er permanent adgang til alle søer. Som inspiration kan man med stor fordel studere en test af forskellige halmhække på VSP´s hjemmeside: Link her


I løsdriftsystemer kan der med fordel anvendes halm. I farestalden og i løbe- kontrolstalde vil halm med stor sandsynlighed give anledning til uhygiejniske forhold som kan danne grobund for infektioner hos søer og pattegrise og ikke mindst være et ideelt miljø for fluer.
Det kan anbefales at der i disse stalde overvejes træ. Bemærk at der skal være tale om blødt træ (ikke Eg, Bøg eller Ask). Derudover skal træstykket røre gulvet.