Månedens nyhedsbrev

NYT OM GULT KORT

Ny måde til beregning af ADD i Vetstat. kan få betydning for din besætning.

I dag baseres ADD beregningen på oplysninger i det enkelte produkt resume (SPC). Nogle produkter er godkendt med dobbelt dosering men med samme ADD i forhold til andre produkter med samme aktive stof. Det betyder, at man kan opnå den samme virkning i forhold til andre produkter ved hjælp af den halve dosering og derved bruge færre ADD i Gult kort systemet.

I fremtiden vil Fødevarestyrelsen fastsætte ADD for lægemidler således, at ensartede præparater med samme dispenserings form og styrke giver samme ADD til samme dyreart.

Med andre ord bruger du produkter, som er godkendt til dobbelt dosering og lav ADD i Vetstat, skal du være opmærksom på de nye Gult kort grænser.

Fødevarestyrelsen har sendt forslag om ny ADD beregning i høring 7-2-2014. De nye regler forventes at træde i kraft den 28-2- 2014.

I forhold til ”Gule kort” vil der være en indkørings periode frem til december 2014.

HB.18-2-2014