Nyheder

Optælling af skuldersår i sobesætninger juni, juli og august 2013

I forbindelse med et dyrlægebesøg i løbet af sommeren 2013 (juni, juli eller august) skal der optælles skuldersår. Graden og antallet af skuldersår skal dyrlægen efterfølgende indberette til VetReg. Der skal optælles ved alle søer i farestalden og ved alle søer i sygestier på dagen for optællingen. Der skelnes imellem lette skuldersår og svære skuldersår jvf. det fremsendte materiale fra Landbrug og Fødevarer.

Vi forventer at søer med skuldersår inden besøget er mærket op med mærkespray og kan udpeges for besætningsdyrlægen. Dette vil lette arbejdet og reducere tidsforbruget, og på den måde vil en fakturering for det ekstra arbejde kunne undgås.