Overbrusning - Regler for 2015

Overbrusning – Regler og datoer

Loven siger, at der til alle dyr over 20 kg skal være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur. Da loven trådte i kraft, lavede man en overgangsordning for ældre stalde, men

  • Dette gælder for ALLE stalde til drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer siden 1. januar 2014.
  • Dette gælder for ALLE stalde til smågrise, avls- og slagtesvin pr. 1. juli 2015.


Behovet begrundes i, at svin kun har ganske få svedkirtler og er nødt til at regulere kropstemperaturen på andre måder end ved at svede.
Kravet anses som udgangspunkt for at være overholdt, hvis der bruges et overbrusningsanlæg eller en anden anordning, som kan regulere dyrenes kropstemperatur med samme effekt som et overbrusningsanlæg.
Den enkelte landmand kan inden for disse rammer vælge den tekniske løsning, som passer bedst til den konkrete staldindretning.
Fødevarestyrelsen kan ikke foretage en egentlig godkendelse af anordninger. Det afhænger derfor af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om en anden type anordning end overbrusningsanlæg kan betragtes som egnet.