Månedens nyhedsbrev

PED – Morgendagens problem?

Dagligt går både landmænd, konsulenter og dyrlæger og drøfter en række af de samme sygdomme. I ny og næ kommer der dog et nyt agens på banen, der forårsager nye symptomer og problemer, som vi skal tage stilling til. Spørgsmålet er: Hvad er den næste store udfordring i danske svinebesætninger?

Et godt bud kan være PED (Porcint Epidemisk Diarré virus). I flere år har dette været et problem i Sydøstasien og Kina, hvor der har været bølger af udbrud, især over vintrene. I Kina har over 50% af de kommercielle farme årlige udbrud, og Korea har haft lignende problemer, der dog er svagt aftagende. Seneste skud på stammen er USA og Mexico. Første tilfælde i USA var i foråret 2013, hvorefter antallet af smittede besætninger er steget til over 1.000, især i midt og nordøstlige del af landet.

PED skyldes et virus kaldet coronavirus, der har været kendt i mange år i svineproduktionen, både i forbindelse med luftvejslidelse og tarmlidelser. Hidtil har virusset vist sig i mild til moderat form, men PED synes mere aggressiv. Ved pattegrisene ses vandigt hvidt/gult diarre og opkast med efterfølgende dehydrering og høj dødelighed på op til 100%, mens der ved slagtesvin ses mildere symptomer med lavere dødelighed. Ved søer ses gråligt diarré, opkast, nedsat ædelyst, nedstemthed samt aborter i mindre antal, mens dødeligheden er lav. Diagnosen stilles ved viruspåvisning i gødning på et laboratorium.

Smitten kan ske ved, at inficeret gødning optages oralt af en ikke smittet gris. Denne smitteoverførsel kan både være direkte ved kontakt mellem dyr, men sandsynligvis oftere via indirekte overførsel. Det kan f.eks. være via haltende smittebeskyttelse så som beskidte lastbiler, ingen indslusning med tøj- og støvleskift m.m. Derudover kan der ske smitte i mindre grad via sekreter som f.eks. spyt, ligesom der i USA har været mistanke om smitte via vinden mellem tætliggende besætninger. Dette er endnu en god grund til at tage smittebeskyttelse seriøst!

Da PED er et virus, kan dette ikke behandles med antibiotika. Samtidig forefindes vacciner mod PED i de ramte verdensdele, de har dog haft mindre effekt. Efter at have mødt smitten danner grisen antistoffer mod PED, hvilket kan overføres fra so til pattegris via råmælk, som delvist beskytter pattegrisen til fravænning. Det har været forsøgt at smitte søerne med blendede inficerede pattegrisetarme, som udfodres til søerne, der derved bliver smittede og danner antistoffer, med nogenlunde held.

Derfor må anbefalingen være, at der etableres og fastholdes en grundig smittebeskyttelse, så denne udfordring så vidt muligt undgås!