Månedens nyhedsbrev

Nyt om blodplasma og PED

PEDV (Porcint Epidemisk Diarré Virus) skyldes et virus kaldet coronavirus, og kan give anledning til vandig pattegrisediarré og opkast resulterende i dødelighed op mod 100 %. Søer og slagtesvin kan ligeledes rammes af PEDV, symptomerne vil dog være mildere og dødeligheden lavere.

Smittekilden vil hyppigst være inficeret gødning der kommer ind i besætningen, enten via grise der er smittede eller via manglende smittebeskyttelse (lastbiler, støvle, tøj). PEDV kan findes i blodplasma hvis bearbejdningsmetoder ikke er udført korrekt.

På baggrund af EFSA (European Food Safety Agency) rapport omhandlende PEDV, anbefaler VSP følgende om brug af blodplasma:

VSP har besluttet at anbefale en udfasning af svineblodplasma for foder til svin i løbet af 2015. Såfremt en svineproducent vurderer, at anvendelsen af blodplasma er meget afgørende for tarmsundheden hos besætningens fravænnede grise kan man fortsætte anvendelse af blodplasma under følgende omstændigheder: Svineproducenten skal kunne dokumentere, at EUs krav til blodplasma ved import fra 3. lande er overholdt, inden blodplasmaet tages i brug. Kravet er, at spraytørringen er foregået ved mindst 80°C, og der har været 6 ugers lagring ved maks. 8% luftfugtighed. Anvendelse af blodplasma bliver en del af branchens DANISH ordning i 2015 og vil følgelig blive kontrolleret ved DANISH kontrolbesøg.

I 2014 er der fundet PED positive besætninger i både Italien, Tyskland og Ukraine. Udbruddet i Ukraine frygtes at ende ud med tab af flere millioner pattegrise hvis udbruddet foresætter. Tilfælde af PED fundet i Europa ligner de typer der findes i USA og er forskellige fra de oprindelige europæiske typer.

PEDV er indtil nu ikke fundet i Danmark ved screening af avlssvin. En ny screening af 2000 sobesætninger vil blive afsluttet i midten af december 2014.