Nyheder

PRRS, hvor kommer smitten fra.  • Indkøb af positive dyr er uden diskussion den mest oplagte smittevej, især hvor der ikke bruges karantæne stald. Bug af karantæne er helt afgørende for ikke at få PRRS ind i besætningen.

  • Luftbåren smitte. Forsøg har vist der kan påvises PRRS virus op til 9 km fra en besætning i akut udbrud. Koncentrationen af virus i vindretningen kan være så høj at PRRS kan let kan smitte på denne afstand ved indånding.

  • Indkøb af sæd fra positive PRRS ornestationer. PRRS virus udskilles og overføres med sæd er vel dokumenteret ved flere lejligheder. Overvågning af PRRS i sæd fra PRRS vaccinerede orner foregår ikke i Danmark og i dag ved vi reelt intet om, hvor stor del af PRRS-infektionerne der skyldes overførsel med PRRS positiv sæd. Orner indsat på PRRS positive ornestationer bliver vaccineret i karantæne med levende vaccine -Ingevac PRRS US samt med den dræbt EU stamme Progressis 2 gange. Dd. ved vi at dræbte vacciner har dårlig / ingen beskyttende virkning over for fostre. Forsøg med inficerede orner viser virusforekomsten af PRRS i sæd er sammenligning i både spyt og serum i lige lang tid. En let og billig metode til at holde vaccinerede orner under observation for udskillelse af PRRS vil være at PCR test på at opsamle spyt med bomuldsreb ~ metoden bruges ikke på ornestationer i dag.

  • Transport af dyr der udskiller PRRS virus er naturligvis en risiko. Endvidere er det påvist ved flere lejligheder at PRRS virus kan transporteres på biler. Efter mere end 100 km kørsel, specielt om vinteren kan virus holde sig aktivt. Biler i foderlade der kommer fra anden gård kan være risikabelt. (Evt. direkte fra udenlandsk svinefarm som er lovligt i dag)

  • For at undgå PRRS smitte er det vigtig at man har smittebeskyttelses plan for besætning. Indsætning af dyr skal foregå gennem karantænestald.

  • Indkøb kun sæd fra ornestationer der er PRRS fri (grundet utilstrækkelig vaccination samt efterfølgende ingen kontrol med ornerne).