Nyt fra Else Dieckmann

Efter længere tids sygdom udtræder jeg af DANVET pr. 1. januar 2015. Jeg vil gerne sige tak for alle de oplevelser, I har givet mig ved at åbne Jeres stalde for mig, og alle de gode samtaler der har fundet sted ved Jeres køkkenborde. Jeg vil også gerne takke for de blomster og hilsner, jeg har modtaget under mit sygdomsforløb.

Med venlig hilsen

Else Dieckmann