Nyheder

Godt poltemanagement

Alt for mange producenter tager for let på opgaven med et ordentligt poltemanagement. Uanset om man indkøber eller hjemmeavler, er det vigtigt med overblik over behov og polteflow. På den måde undgår man at bruge for mange penge eller stipladser på for mange polte, og man undgår at stå med polte mangel. Med jævne mellemrum skal man se 4 måneder frem og vurdere behovet. God opstaldning og tidlig selektion af polte er en selvfølge.

Når poltene er 5 – 6 måneder påbegyndes alle basis vaccinationer.

Når poltene er ca. 7 måneder skal der laves grundig brunstobservation og opmærkning med 3 farver – en til hver uge. Polte kommer meget regelmæssigt i brunst, og det er derfor meget vigtigt for det efterfølgende insemineringsarbejde, at der laves en grundig opmærkning.
Når der er 3 - 4 dage til man forventer at poltene kommer i brunst igen, flyttes de i bokse i løbeafdelingen, såfremt de har alderen til løbning.

Korrekt alder kan være meget besætningsafhængig og bør undersøges via registreringer dog typisk ca. 8½ måned.

Man må ikke falde for fristelsen til at inseminere poltene i poltestierne – det giver ½ -1 færre levendefødt! Hvis det er muligt i henhold til staldindretning osv., skal poltene være opbokset i 4 uger efter løbning.

En vigtig detalje i stalde med elektronisk so fodring er, at poltene skal være færdigtrænede til transponderen før inseminering!

Er der problemer med at styre polteflowet efter ovenstående principper, findes der nu receptpligtige hormon midler på markedet, som kan vær en hjælp til styring af poltenes brunst. Tal med din dyrlæge om det ved behov.