Erfaringer med Probiotika Miya-Gold.Miya-Gold er et probiotika – det vil sige – en bakteriekultur, der tilsættes foderet, og stabiliserer tarmsundheden. Erfaringer med andre probiotika tidligere har haft noget varierende resultater, men med netop Miya-Gold, kan vi sige at effekten er vedvarende, hvor det bruges, og effekten kan reproduceres i andre besætninger.

Først og fremmest er Miya-Gold syre stabilt, og produktet kan anvendes uafhængigt af andre tiltag såsom Zink, syre, kobber eller antibiotika behandlinger. Bakterien i Miya-Gold ”vågner først et godt stykke nede i tarmen, hvor der produceres smørsyre lokalt som igen styrker immunforsvaret og tarmvæggen. Det gør det svært for specielt salmonellabakterier at slå an på grisen, og E. coli får det også svært.

De første erfaringer med anvendelse af Miya-Gold i besætninger med fund af salmonella / E. coli var meget lovende med reduceret dødelighed (fra 10% til 3%), reduceret medicinforbrug (halvering af forbrug til tarmlidelser), øget tilvækst og nedsat foderforbrug.

I avls- og opformeringsbesætninger har vi set, at salmonella index falder, hvis poltene har fået Miya-Gold fra fravænning og frem til udtagning af blodprøver for salmonella. Det vil sige at grisene ikke serokonverterer for salmonella i ligeså høj grad som før tilsætning. Effekt ses efter tilsætning i ca. 2-3 måneder, når grisene, der har fået Myia-Gold, når frem til blodprøvning..

Inspireret af de gode resultater i besætninger med en ”salmonella problematik”, har vi set lovende resultater i besætninger, der har udfaset Zink i fravænningsblandingerne. I en besætning med fravænnede grise sås uændret dødelighed på 3 %, men forbedret fodereffektivitet på 0,25 Fes/kg og forbedret tilvækst på 50 g dagl. Tilvækst.

I en anden besætning med 1600 fravænnede grise med en vedvarende E. coli fravænningsdiarré problematik og flot produktionsniveau, har vi kørt et hold igennem alt ind - alt ud uden zink i fravænningsfoderet med lav dødelighed (1,7%), høj fodereffektivitet (1,67 Fes/kg) og høj daglig tilvækst (578 g dagligt). Besætningen havde på forsøgsholdet et E. coli udbrud, som krævede medicinering med antibiotika.

Flere slagtesvineproducenter har haft positiv effekt iht. at minimere forekomsten tarmblødninger når Miya-Gold tilsættes.

Sidst skal det understreges at der skal være veldefineret sundhedsmæssige udfordringer iht. tarmlidelser før Miya-Gold bør overvejes.