Nyheder

Rådgivere med på velfærdskontrol

I den kommende tid vil svineproducenter kunne opleve, at der er en svinerådgiver med på kontrolbesøg i besætningerne. Det sker for at give Videncenter for Svineproduktion indblik i kontrollen og gøre besøgene bedre for alle.

12. oktober 2012


Videncenter for Svineproduktion og Landbrug & Fødevarer har indgået en aftale med Fødevarestyrelsen/NaturErhvervstyrelsen om, at de lokale svinerådgivere kan komme med på kontrolbesøg. Det sker for at give Videncenter for Svineproduktion et bedre indblik i kontrollen og dermed kunne bidrage med input til at gøre forløbet omkring kontrollen bedre for alle.

– Rådgiverne deltager allerede i besøg i oktober måned og vil være med i den kommende tid forskellige steder i landet. Så når der er en ekstra person med ud, skyldes det simpelthen, at vi ønsker at få et indtryk af kontrolbesøget, hvordan det gennemføres og samtidig få et indtryk af håndteringen af gråzoner, så vi efterfølgende kan få afklaret og minimeret de områder, hvor der kan være forskellige tolkninger af regler hos landmand og kontrollør. Og det skulle jo gerne resultere i bedre kontrolbesøg, forklarer Nicolaj Nørgaard, direktør for Videncenter for Svineproduktion.

Aftalen mellem Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen/NaturErhvervstyrelsen er kommet i stand efter mødet i juni om Fairness i velfærdskontrollen. Rådgiverne ved ikke på forhånd, hvor de skal hen, så kontrolbesøget er uanmeldt og dermed autentisk for alle parter.