Nyheder

Sammenhæng mellem råmælksindtag og pattegrisedødelighed.

Farestalds-USK (udvidet sygdomskontrol) er en gennemgribende undersøgelse af alle døde pattegrise i en besætning over en periode. Ved 10 af sådanne undersøgelser i 2010 (i alt 718 pattegrise) er det påvist, at dødsårsagerne i ¾ af tilfældene helt eller delvist skyldes energimangel. Grisen har et lager af medfødt energi, glykogen, der skal give den kræfter til aktivt at søge patten og til at finde op i varmen i pattegrisehjørnet. Uanset fødselsvægt skal en gris have en vis mængde råmælk for at overleve, og dette skal ske i første levedøgn, inden mælkens sammensætning ændres. En normal gris indtager 400-600 g råmælk. Sult og kulde kan give en beskadiget tarmoverflade, og dette giver dårligere optag af næringsstoffer, og øger bakteriernes vækstbetingelser. Råmælken produceres i yveret før faring og udskilles på selve faringsdagen. Et højt råmælksindtag giver mindre dødsrisiko pga. mælkens indhold af energi, antistoffer og vækstfaktorer.

Peter Kappel Theil fra Århus Universitet har, sammen med en række kolleger, undersøgt muligheden for at øge råmælksydelsen, og dermed mindske pattegrisedødeligheden. I forsøget blev søer i sidste uge før faring tilbudt forskellige fedtkilder i deres foder. Ved anvendelse af et standard diefoder med 3% fedt eller en blanding med 8% fiskeolie opnåede man en lav råmælksproduktion (460 g/gris/dag) og 5-5,5% af grisene var døde efter 24 timer. Ved anvendelse af en blanding med 8% kokosolie eller 8% solsikkeolie kunne man øge råmælksproduktionen (490 g/gris/dag) og reducere dødeligheden til 3-3,5% i første levedøgn. Ved anvendelse af to stoffer, der ikke pt. er tilgængelige, kunne råmælksproduktionen øges yderligere (550 g/gris/dag) og dødeligheden minimeres.
Undersøgelsen viste desuden, at mere råmælk også giver bedre overlevelse på lang sigt og en højere tilvækst i diegivningsperioden.

Konklusionen er at alle grise skal have råmælk, og at produktionen kan øges ved at tilsætte bestemte olietyper (eks. kokosolie) til blandingen i ugen op til faring.

Kilde: Effects of gestation and transition diets, piglet birth weight and fasting time on depletion of glycogen pools in liver and 3 muscles of newborn piglets P. K. Theil, G. Cordero, P. Henckel, L. Puggaard, N. Oksbjerg and M. T. Sørensen