Nyheder

Nyt program

”Farestald” - Nyt program til registrering af pattegrisedødelighedI samarbejde med rådgivningsfirmaet Touch Farms har Danvet udviklet et program til registrering og analyse af pattegrise dødelighed i farestalden. Programmet er meget simpelt at bruge og er et værdifuldt værktøj i bestræbelserne på at sænke dødeligheden blandt pattegrise. Data indberettes til en server som både landmand og dyrlæge har adgang til. Indberetningen foretages en gang ugentligt på en fast ugedag ligesom det sædvanligvis gøres på papir eller PDA.

På en enkel måde fremstilles de vigtigste dødsårsager grafisk, så dyrlæge, rådgiver og producent får indblik i, hvor der skal være ekstra fokus på medicin, vaccination eller management.

Programmet løser desuden de nye lov krav der stilles til registrering af døde pattegrise i forbindelse med Egenkontrol programmet. Med den simple grafik kan det også bruges som et vigtigt led i dokumentation af eventuelle tiltag, overfor myndigheder eller pengeinstitutter.

  • Programmet koster 3000,- for installation og et års abonnement.
  • Efter det første år er prisen 1400,- årligt.
  • Har man flere so besætninger betales dog kun for et abonnement.

For mere information spørg dyrlægen.