Reproduktion i sommerperioden.

Undersøgelse i Tyskland har vist, at 1. lægs søer, der behandles med hormon i sommerperioden dagen efter fravænning, får 0,8 gris mere født i næste læg. Samme undersøgelse viste også tendens ( men ikke signifikant) til stigende kuldstørrelse ved ældre søer. Forklaringen på denne effekt kan formodentlig findes i, at den daglige foderoptagelse i farestalden er lavere i sommerperioden.

Det kan derfor tilrådes at tildele Suigonan eller Feripig til 1. lægs søer dagen efter fravænning i perioden 15/6 til 01/09 for at bedre kuldstørrelse.

Mange besætninger oplever ligeledes også god effekt af tildeling af ekstra E-vitamin allerede inden ny høst. Dette kan også medvirke til at mindske de brunst problemer, der ses i perioden fra juni måned.