SOMMERVARME

Overbrusning ved hedebølge:

Ved korrekt overbrusning i sommervarmen kan udfordringer med uhensigtsmæssig gødningsadfærd samt aggressioner og nedsat foderoptag blandt grisene nedsættes.

Forebyggelse:
Overbrusning bør foretages efter følgende anbefalinger:

Overbrusningsanlægget bør ikke køre i nattetimerne, og der anbefales overbrusning i tidsrummet kl. 9-20. Ingen overbrusning ved lave udetemperaturer, og den skal intensiveres ved højere udetemperaturer.
Iagttag altid grisenes adfærd, hvorvidt der skal laves yderligere justeringer.

Håndtering:
Eftertjek overbrusningsanlægget samt indstillinger (tilkalkning af dyser, interval, varighed og indstillinger af ur i anlægget).
Iagttag grisenes adfærd samt tidtagning, når overbrusningen går i gang, så det sikres, at alle grise der ønsker det har mulighed for at kommer under overbrusningen. Samtidigt skal overbelægning undgås, da de lavest rangerende grise ikke kan undlade at bliver overbruset.
Observerer om overbrusningen fungerer som tilsigtet, undgå overbrusning i lejearealer og på foderautomater. Overbrusningen skal ramme den nederste tredjedel af stien.