Spædgrisediarre.
Er der overordnede besætningsforhold, der har betydning for, om en besætning får problemer med spædgrisediarrë? Det har VSP undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 107 besætninger.

Undersøgelsen viser, at der er sammenfald mellem forekomsten af spædgrisediarré og fire besætningsfaktorer. De fire faktorer, som optræder markant hyppigere i besætninger med spædgrisediarré end i besætninger uden disse problemer, er:

  • Problemer med sygdom hos søer
  • Tomgangsperiode inden indsættelse af søer i farestalden
  • Manuel opvarmning af farestald med fyr
  • Vådfodring

Undersøgelsen viser desuden, at vaccination mod E.coli og tarmbrand bruges rutinemæssigt til både søer og gylte i de fleste besætninger, mens vaccination mod Clostridium perfringens type A er mindre udbredt og primært bruges til gylte.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer fra 52 besætninger, som var udvalgt som problem-besætninger, fordi de havde store problemer med diarré i de første levedøgn. 55 besætninger fungerede som kontrol-besætninger og havde en normal/forventelig forekomst af spædgrisediarré.