Nyheder

Stop for cefalosporiner

Videncenter for Svineproduktion, Landbrug og Fødevarer indfører et branchestop for brug af Cefalosporiner. Cefalosporiner er kritisk vigtige for behandling på sygehusene og stoppet skal medvirke til at bremse udviklingen af resistente bakterier.

Stoppet indføres i en 2-årig periode begyndende pr. 1/7-2010.
Det vil sige, at præparaterne COBACTAN, EXCENEL og NAXCEL ikke længere kan ordineres.