Månedens nyhedsbrev

Svinepest og andre altødelæggende sygdomme


For nyligt lukkede Rusland grænsen for al import af levende svin. Dansk svineproduktion blev i den grad rystet, dels over at der fandtes svinepest i Litauen, men i nok så stor grad over de konsekvenser grænselukningen har medført.

I første omgang gav det anledning til eksportstop for avlsdyr fra Danmark til Rusland - en alvorlig bet for nogle i branchen, både avl- og opformeringsbesætninger her i DK, men også de besætninger i udlandet der står og mangler dyrene.

Kort tid senere fandtes vildsvin med svinepest i Polen, og helt aktuelt er der nu en besætning i Polen, som er ramt af svinepest.

Vi har endnu ikke set de fulde konsekvenser af de fund, men sikkert er det, at lukningen af Ruslands grænse forlænges. Ligeså sikkert er det, at prisen på 30 kg´s grise til eksport falder.
Vi håber naturligvis alle, at udbredelsen af svinepest bremses her og nu, men risikoen for det modsatte er stor.

Fordi, og her er vi ved sagens kerne, der sker hyppigt brud på den eksterne smittebeskyttelse i svineproduktionen både i udlandet og i Danmark.


Brud på den eksterne smittebeskyttelse

Vi skal her give et par aktuelle eksempler fra virkelighedens verden. En Tysk svineproducent med frilandssøer var forleden fortørnet, fordi en af søerne barslede med vildsvineunger. Altså havde en vildsvineorne brudt ind og bedækket soen!

For nyligt kontrollerede en af DANVETS dyrlæger i forbindelse med besætningsbesøg en grisetransport, som havde leveret slagtesvin til slagteriet samme morgen. Traileren var blevet vasket og desinficeret som aftalt inden den forlod slagteriet. Alligevel var traileren befængt med synligt møg. Præcist som foreskrevet for den givne besætning blev traileren atter vasket og desinficeret i egen vaskehal, men også herefter var der synligt møg i traileren.

Disse eksempler får os til at frygte, at svinepesten og for den sags skyld også andre smitsomme sygdomme har relativt stor mulighed for at brede sig yderligere.

Navnlig samhandelen med grise og den deraf følgende transport og kontakt mellem besætninger og køretøjer vækker bekymring.

Dels kan man med rette frygte, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, dels er karantænetiderne for det første ikke lange mellem to transporter, dels kan man ikke være sikker på, at de overholdes.
Sygdomme som svinepest, men også den her på hjemmesiden tidligere omtalte sygdom PED, er voldsomt tabsvoldende og SKAL for enhver pris holdes på afstand.

Vi vil derfor og på baggrund i vores observationer udi manglende ekstern smittebeskyttelse på det kraftigste opfordre alle svineproducenter til at tage opgaven alvorligt.


Hvad kan jeg som producent gøre?

For det første skal der mange steder strammes op på smittebeskyttelsen hjemme i produktionen i Danmark. Vær 100 % sikker på at der skiftes især fodtøj hver gang linjen mellem indre ren zone og ydre uren zone krydses. Stram ligeledes op på håndvask med sæbe. Endelig er det værd at minde om, at der til Danmark efter udrejse til risikoområder såsom Polen, Ukraine og Rusland er 48 timers karantæne, fra man ankommer til Danmark, og til man må færdes i svinestalde. Et punkt som mange overser. Der er mange udenlandske medarbejdere i danske stalde. Vi ved, at fødevarer kan overføre svinepest, hvorfor I bør indskærpe overfor udenlandske medarbejdere, at der IKKE må medbringes fødevarer fra udlandet til Danmark.

Sidst men ikke mindst anser vi de talrige grisetransporter, der hver uge krydser de danske grænser for en højrisiko.

DANVET vil konkret anbefale, at man som eksportør af svin beder transportøren om dokumentation for sin færden forud for ankomst til Jeres besætning. Derudover vil vi anbefale, at I jævnligt kræve adgang til traileren for ved selvsyn at kontrollere, om den er vasket helt ren.

I sidste ende er det vores eget ansvar, at den eksterne smittebeskyttelse respekteres og overholdes, og at vi dermed fortsat kan fastholde det høje sundhedsniveau i Danmark.