Nyheder

Sygestier.

Nye krav til antallet af sygestier.


Der skal i enhver besætning være et tilstrækkeligt antal sygestier og altid mindst 1 sygesti klar til brug. Nyt på dette område er at antallet af sygestier til søer, som minimum skal udgøre 2,5% af det samlede antal stipladser til løsgående drægtige søer. Det vil med andre ord sige at man pr. 600 søer skal have 15 sygestier.
For stalde taget i brug efter 1. januar 2011 er kravet gældende. Kravet gælder alle stalde fra 1. januar 2021.

Der er ingen ændringer i forhold til indretningen af sygestierne: Der skal være blødt leje i 2/3 af minimumsarealet. Blødt leje kan bestå af en blød gummimåtte eller strøelse i tilstrækkelig mængde, således at dyret ikke er i direkte kontakt med gulvet. Stien skal ligeledes indeholde varmekilde og afkølingsfaciliteter.