Månedens nyhedsbrev

Krav til temperatur i klimastalde

Grise fravænnes ofte med en stor vægtspredning - fra 4 kg til 8 kg.
Kontroller i din stald om dine grise har den optimale lufttemperatur.
Udover nedenstående vejledende temperatur skal grisene fordele sig jævnt i smågrisehulen.
Temperatur + luftfugtighed må max give 90.
Hvis lufttemperatur er 32 grader må max luftfugtighed således være 58.

Vægt ........ Temperatur under overdækning ...... Gulv under overdækning ...... Rumtemperatur

5,5 kg .................. 32 grader .................................32 grader...........................26 grader

6,0 kg .................. 31grader ................................. 32 grader...........................24 grader

7,0 kg .................. 30 grader .................................32 grader...........................24 grader


Kontroller temperatur en gang ugentlig med pistoltermometer.

De mindste grise må ikke placeres i:

  • endestier
  • under ventilation
  • under følere.

Temperatur under overdækning kan hæves ved :
  • hundehulsplade
  • halmbrædt + strøelse under overdækning
  • varmelamper med lokumshul 3 stk pr sti
  • højde af overdækning over gulv: + 2-3 grader over staldtemp ved 70 cm højde.
+ 5-6 grader over staldtemp. ved 40-60 cm højde.