Hvor godt udnytter du din farestald?

Formålet med denne artikel er, at du, sammen med din rådgiver, kan lave din egen beregning og målsætning for farestaldsudnyttelsen i din besætning.

Effektiviteten i dit sohold kan evalueres på flere forskellige måder.

Traditionelt kigger mange landmænd og rådgivere ensidigt på parameteren ”antal grise pr. årsso” som et udtryk for effektiviteten af soholdet. ”Antal grise pr. årsso” fortæller dog langtfra alt om udnyttelsesgraden af produktionsanlægget.

Farestalden er ofte flaskehalsen i udnyttelse af anlægget samt den dyreste del af produktionsanlægget. Derfor er det vigtigt, at vi har bedst muligt flow og udnyttelse af denne del.

Danvet kommer derfor med et bud på, hvilke parametre man ellers kan bruge for at overvåge udnyttelsesgraden mere nuanceret.

Hvad målsætningen specifikt er for din besætning er bestemt af en lang række parametre som eks.

Forhold i klimastald. Kan den håndtere små grise? Er rammerne i drægtighedsstalden til flere søer? Har du 15 levendefødte eller 19 levendefødte? Osv.

I de følgende figurer sammenlignes 7 farestaldes ”Antal grise pr. årsso” med andre parametre. Ejendommene har fra 900 - 1600 søer.

Figur 1: Oversigt over den traditionelle ”Antal grise/årsso” holdt op imod ”antallet af søer pr faresti”.

Kommentarer til figur 1:

  • Ser man udelukkende på antal pr årsso klarer farm 6 sig bedst, men ser man på antal søer pr faresti klarer farm 7 sig bedst.


Figur 2: Oversigt over den traditionelle ”Antal grise/årsso” holdt op imod ”antallet af fravænnede grise pr faresti pr år”.

Kommentarer til figur 2:

  • Selvom man har ”få” grise pr årsso kan man sagtens fravænne mange grise pr faresti. (Farm 1,2, 3 og 5)
  • Ser man udelukkende på antal pr årsso klarer farm 6 sig bedst, men ser man på antal grise pr faresti klarer farm 7 sig bedst.


Figur 3: Oversigt over den traditionelle ”Antal grise/årsso” holdt op imod ”fravænnede kg gris pr faresti pr år”.

Kommentarer til figur 3:

  • Ser man udelukkende på antal pr årsso klarer farm 6 sig bedst, men ser man på kg fravænnet gris pr faresti pr år klarer farm 3, 4 og 7 sig bedst.
  • Farm 6 er et godt eksempel på at det at øge antallet af grise pr årsso måske ikke er den bedste løsning. I stedet burde der fokuseres på at hæve antal fravænnede kg gris ved fx at få flere søer eller ved at fravænne større grise.

Konklusion: Når du og din rådgiver sætter nye mål for produktionen i fremtiden, er det vigtigt, at I nøje overvejer, hvilke parametre I vil fokusere på for at give din besætning de bedste produktions- og indtjeningsmæssige resultater.