Vaccination imod PRRS


Opsummering:

  • Det er nødvendigt at vaccinere mod begge typer af PRRS, hvis begge forekommer i besætningen. Vaccination foretages som minimum af alle polte der indsættes.
  • Effekten af hver enkelt vaccine forringes ikke ved samtidig indgivelse.
  • Karantænetider af PRRS vaccinerede polte bør overholdes.

Porcine reproduktions og respiratorisk syndrom (PRRS) giver i dag stadig udfordringer i den danske svineproduktion både i forhold til produktivitet, men også økonomisk som følge af en lavere pris på PRRS positive grise. Et stabilt sohold, hvor der ikke er cirkulation af PRRS virus, er derfor ønskværdigt og samtidigt nødvendigt for at eliminere produktivitetsproblemer i en besætning. Derudover vil et stabilt sohold være i stand til at kunne levere PRRS negative smågrise. Vejen til et stabilt sohold grundlægges allerede ved at kunne være i stand til at introducere polte til besætningen, som har dannet antistoffer imod PRRS og dermed er beskyttet mod sygdom. Disse polte skal naturligvis ikke være virusudskillende, da der ellers er risiko for, at poltene kan smitte soholdet.

PRRS skyldes et virus, som findes i 2 typer. I Danmark findes begge typer, type 1 (EU eller DK) og type 2 (US eller VAC). Ca. 66 % af SPF-besætningerne var i 2014 PRRS-negative. Symptomer på PRRS infektion er yderst varierende fra besætning til besætning. Symptomerne opdeles i et reproduktivt syndrom ved søer og et luftvejssyndrom ved fravænnede grise og opefter. Især luftvejssyndromet afhænger af sekundære infektioner og kan derfor variere meget i hvordan det kommer til udtryk.
Den PRRS diagnostik der fortages i Danmark er primært bygget op omkring serologiske test, hvor der testes for antistoffer.

I efteråret 2014 blev der i et samarbejde mellem SEGES, Videncenter for Svineproduktion og DTU Veterinærinstituttet foretaget et forsøg som dannede grundlag for et veterinært speciale. I dette forsøg var ønsket at undersøge hvorvidt indgivelsen af begge levende vacciner samtidigt i forhold til enkelt vaccination kunne forringe effekten og beskyttelsen.

I forsøget der foregik på Lindholm indgik 66 grise, som blev inddelt i 4 grupper. Den ene gruppe forblev uvaccineret som kontrolgruppe, og de resterende 3 grupper blev enten vaccineret mod PRRS type 1, PRRS type 2 eller begge typer PRRS samtidigt. Efter 9 uger blev der lavet 3 nye grupper, som blev smittet med enten PRRS type 1, PRRS type 2 eller en østeuropæisk PRRS type. Der blev i forsøget anvendt serologiske tests og påvisning af virus.

I resultaterne sås, at grisene havde virus i blodet i minimum 6 uger efter vaccination. Nogle få grise vil være i stand til at have virus i blodet i alle 9 uger efter vaccination, og det er derfor vigtigt, at karantænetiden af vaccinerede polte overholdes.

Der sås ingen forskel i dannelsen af antistoffer og derved beskyttelse efter vaccination, hvad enten der var benyttet en enkelt vaccine eller begge vacciner. Det betyder, at effekten af vaccination mod type 1 ikke forringes ved samtidig vaccination mod type 2 og omvendt. Resultaterne viste ligeledes, at en vaccination mod type 1 ikke ydede beskyttelse mod type 2, ligesom vaccination mod type 2 ikke beskyttede mod type 1. Hverken vaccination mod PRRS type 1 eller type 2 kunne yde beskyttelse mod den østeuropæiske PRRS type. Resultaterne viste også, at det var vanskeligere for vaccinen at yde fuld beskyttelse jo mindre identisk vaccine virus og det virus grisene blev podet med var.

De serologiske tests, der blev anvendt i forsøget til påvisning af antistoffer, kunne ikke skelne den østeuropæiske PRRS type fra PRRS type 1 og PRRS type 2.