Månedens nyhedsbrev

Ny vaccine mod leptospirose

Den eksisterende vaccine mod leptospirose, Ferrowsure Gold B, udgår pr 31. maj 2015. Den vil blive erstattet af vaccinen Izovac Lepto 3, der indeholder antigener mod Leptospira pomona, L. bratislava og L. hyos (= L. tarrasovi). Fremadrettet vil tilladelse til vaccination kræve fornyet diagnose hvert andet år, besætninger der allerede vaccinerer mod leptospirose vil være omfattet af en overgangsordning.

Leptospirose hos svin giver anledning til reproduktionsproblemer i varierende grad. Leptospira pomona, kan give meget alvorlige problemer i form af aborter, dødfødte grise og omløbninger. L. pomona har en mellemvært i brandmus, som findes på Lolland-Falster og formentlig i varierende grad på Sjælland. Reproduktionsproblemer af mere uspecifik karakter relateres ofte til infektion med Leptospira bratislava, men der er begrænset dokumentation for betydning af L. bratislava.

Der er pr 1. december indført nye regler vedrørende diagnostik af leptospirose, for at sikre en bedre besætningsdiagnose. Ét af nedestående punkter skal som minimum være opfyldt, hvis der skal gives tilladelse til vaccination i en besætning. En positiv diagnose vil være gældende i 2 år.

  • Bakterier i kønsorganer eller fostre fra dyr med reproduktionsproblemer
  • Positive blodprøver (minimum 5 positive blodprøver ud af 10, eller minimum 2 blodprøver som overstiger en bestemt grænseværdi)

For besætninger der allerede har tilladelse til at anvende vaccine mod leptospirose vil det gælde at:
  • Tilladelse udstedt før 1. juni 2013 ikke længere er gældende efter 1. juni 2015.
  • Tilladelser udstedt efter 31. maj 2013 vil være gældende 2 år efter udstedelsen.

Herefter skal der på ny laves diagnostik med positivt svar hvis vaccination skal foresætte.