Velfærdskontrol april- juli 2015

Fødevareminesteriet har varslet en kampagne som målrettes til sohold med mere end 500 søer.

Kampagnen løber fra april til og med juli og vil i hovedtræk have fokus på følgende emner:

  • Skuldersår
  • Smertelindring forud for kastration
  • Rode- og beskæftigelsesmateriale til søer og pattegrise
  • Plads til pattegrisene hos den diegivende so

MEN, tro nu ikke at kontrollanterne ser gennem fingre med andre forhold de måtte støde på som ikke har med ovenstående at gøre !

I relation til skuldersår vil vi minde om vigtigheden af følgende gode råd:

  • Blødt underlag så snart der ses rødmen på skulderpartiet forebygger slemme sår
  • Hyppig påføring af zinksalve ved skuldersår
  • Passende høj foderstyrke i diegivningsperioden så soen undgår vægttab
  • Fravænning hvis sårudviklingen fortsætter trods tiltag