Månedens nyhedsbrev

Veterinærforlig II - nye regler, der påvirker hverdagen

Ved udgangen af 2012 udløb Veterinærforlig I. Et enigt folketing vedtog på det tidspunkt en firårig aftale om veterinærområdet, som løber fra 1. januar 2013 til udgangen af 2016. I Veterinærforlig II er der fire grundpiller:


* Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens

 • Gult kort fortsætter- løbende ambitiøse værdier
 • Indsats mod uhensigtsmæssig flokmedicinering
 • Øget indsats mod ulovlig import af antibiotika
 • Laboratoriediagnoser på bedrifter med længerevarende antibiotikaforbrug
 • Differentieret afgiftsstruktur på antibiotika


* Styrket dyrevelfærd
 • Reducere dødelighed via ambitiøse grænseværdier
 • Egenkontrollen risiko- og behovsorienteres


* Kontrollens performance
 • Nyt og styrket kontrolkoncept med øget kontroltryk
 • Opfølgende kontrol på alle sanktionerede overtrædelser
 • Al opfølgning gebyrpålægges


* Effektivt veterinært beredskab til sikring af øget eksport af animalske produkter
 • Styrket veterinært beredskabNogle af de ovenstående punkter er allerede iværksat; afgiftsændringen på antibiotika, ændring af grænseværdier for ”Gult kort” osv., men fra 1. juni træder flere ting i kraft:

1. Alle besætninger skal igen have besøg med mindst 35 dages interval, hvis der i den pågældende besætning er ordineret medicin til opblanding i vand/foder (flokbehandling).

2. Medicin til flokbehandling kan ikke ordineres mellem besøg!! Hvis man kommer til at mangle den slags medicin mellem besøgene kan det IKKE ordineres med mindre dyrlægen aflægger besøg i besætningen.

3. I de tilfælde, hvor der er ordineret medicin til opblanding i vand eller foder til behandling af diarré-eller lungelidelser, skal der foreligge en diagnose, der er bekræftet af et laboratorium. Dette gælder for hver af de forskellige dyregrupper (søer, pattegrise, klimagrise og slagtesvin). Diagnosticering af Lawsonia hos klimagrisene, giver f.eks. ikke ret til at flokbehandle slagtesvin for denne sygdom og fund af Lawsonia på én slagtesvineejendom, giver heller ikke ret til at flokbehandle for denne sygdom på andre ejendomme med slagtesvin. Alt afhængig af om besætningen placerer sig i kategorien ”Almindelig rådgivning”, ” Ekstra rådgivning” eller ”Skærpet rådgivning” skal prøverne udtages med forskellige intervaller:

 • Almindelig rådgivning: 12 mdr. mellem prøverne
 • Ekstra rådgivning: 8 mdr. mellem prøverne
 • Skærpet rådgivning: 4 mdr. mellem prøverne


Første gang der indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori ”Ekstra rådgivning”. Efter 12 mdr. i ”Ekstra rådgivning” placeres besætningen i ”Almindelig rådgivning” hvis den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler og besætningens antibiotikaforbrug ikke overskrider de fastsatte grænseværdier (”Gult kort”).

Hvis besætningsejer i løbet af de 12 mdr. i ”Ekstra rådgivning” modtager bøde eller dom eller får ”Gult kort” flyttes besætningen til ”Skærpet rådgivning”.

Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om at en besætning flyttes fra ”Almindelig rådgivning” til ”Skærpet rådgivning”, hvis den ansvarlige for besætningen modtager bøde, dom eller ”Gult kort”.

Efter 12 mdr. i ”Skærpet rådgivning” placeres besætningen i ”Ekstra rådgivning”, hvis besætningsejer ikke har modtaget dom, bøde eller ”Gult kort” i de forløbne 12 mdr. Hvis besætningen tildeles bøde, modtager dom eller får ”Gult kort” i en periode med ”Skærpet rådgivning” forbliver besætningen i denne kategori i yderligere 12 måneder.

 • Hvis en besætning placeres i ”Ekstra rådgivning” eller ”Skærpet rådgivning”, må der kun ordineres antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling i 14 dage, hvilket betyder at de besætninger, der har behov for dette, skal have besøg hver 14. dag.