Vi skal redde endnu flere pattegrise.Pattegrisedødelighed er et emne med stor fokus i den daglige rådgivning, både af økonomiske og velfærdmæssige årsager.
I januar 2016 er der, i en opdateret vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, tilføjet et punkt med øget fokus på pattegriseliv. Målet er at sikre en højere overlevelsesrate blandt pattegrise, og mere konkret ønskes overlevelsesraten hævet med 1 gris pr. kuld i 2020.
Fokus skal specielt rettes mod besætninger med en totaldødelighed på over 25%. I disse besætninger bør der udarbejdes en konkret handlingsplan i samarbejde med besætningsdyrlægen med udgangspunkt i den nye vejledning.

Handlingsplanen bør som minimum omfatte følgende:

  • En analyse af totalpattegrisedødeligheden
  • Mål for dødfødte og døde indtil fravænning
  • En beskrivelse af de ting dyrlæge og landmand aftaler at arbejde med for at nedbringe antallet af dødfødte pattegrise - eksempelvis:
* Generel so-sundhed
* Alder på sohold
* Fodring
* Faringsovervågning
* Nye innovative principper
  • En beskrivelse af de ting dyrlæge og landmand aftaler at arbejde med for at nedbringe antallet af pattegrise, der dør efter fødslen - eksempelvis:
* Kortlægning af dødsårsager og tidspunkt
* Fastlæggelse af dyrlægens rolle i besætningen på de store faredage (f.eks. instruktion i fødselshjælp, fokus på nærmiljø, kuldudjævning, korrekt behandling af soen)
* Løbende opfølgning

PDF til vejledning:

Den totale pattegrisedødelighed kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Total pattegrisedødelighed =
(levendefødte/kuld) + (dødfødte/kuld) – (fravænnede/kuld) * 100
(levendefødte/kuld) + (dødfødte/kuld)


Tag en snak med din dyrlæge ved næst kommende lejlighed, så den rette handlingsplan for netop din besætning kan udarbejdes.