Anders Holm

Anders Holm
Anders Holm


Jonasdalen 27
8300 Odder


Mobil: 61 62 26 00

Email:

Svinefagdyrlæge Anders Holm

Blev dyrlæge i 1982. Partner i Odder Dyreklinik/Svinepraksis fra 1987 og svinefagdyrlæge i 1988. Er ekstern underviser i svinesygdomme ved KU-life og andre undervisningsinstitutioner, ligesom Anders ofte inviteres til at holde foredrag i udlandet.

Tidligere formand for Svinepraktiserende Dyrlæger, Dansk Veterinær Hyologisk Selskab og bestyrelsesmedlem for sektion Svin i Den Danske Dyrlægeforening. Kursusleder og foredragsholder i en række svinefaglige emner i ind- og udland.

Rådgiver i svinebesætninger med speciel interesse i rationel og økonomisk brug af antibiotika og vacciner, med henblik på at forebygge og behandle sygdomme bedst muligt.

Endvidere er focus rettet mod opstilling af effektive behandlings- og vaccinationsprogrammer, der sigter mod de mest tabsvoldende sygdomme i besætningerne.

Se den fulde version her.