Hanne Bak

Hanne Bak
Hanne Bak

3370 Melby

Mobil: 51 79 16 88

e-mail:

Jeg blev færdig som dyrlæge i 1995 og blev derefter ansat i et medicinalfirma, hvor jeg i 6 år arbejdede med smitteforsøg og kliniske afprøvninger på grise i forbindelse med vaccineudvikling.

I 2001 vendte jeg tilbage til Landbohøjskolen, hvor jeg underviste studerende i svinesygdomme på klinikkerne og gik i gang med et Ph.D. studium. Emnet for studiet var overvågning i svinebesætninger indenfor fagområdet epidemiologi. Jeg fik min Ph.D. grad i 2007 og blev certificeret Europæisk specialist i svinesundhed og produktion i 2009.

I årene 2007-2017 var jeg tilbage i medicinalindustrien, hvor jeg som projektleder fortrinsvis arbejdede med vaccineafprøvning i svinebesætninger. I efteråret 2017 forlod jeg industrien for at komme tættere på primærproduktionen og startede som projektleder for Danvet Research/ Danvet Data.

Hos Danvet beskæftiger jeg mig med databehandling og -analyse og kliniske afprøvninger i svinebesætninger i tæt samarbejde med mine dyrlægekolleger. Formålet med mit arbejde er at skabe faktuel viden, der kan anvendes i den daglige rådgivning, både på et overordnet plan og med databehandling og analyser for den enkelte svinebesætning.