Kursus i dybdeinseminering

Danvet kan nu tilbyde at afholde kurser i dybdeinseminering (intrauterin inseminering) af søer.Ved dybdeinseminering forstås, at sæden deponeres i børen modsat almindelig inseminering, hvor sæden deponeres lige udenfor børen. Metoden har i flere år været anvendt i udenlandske besætninger med godt resultat.Fordelen ved dybdeinseminering er, at det er tidsbesparende, og at man på sigt, når […]

ERFA-GRUPPER: For større soholdere

ERFA-gruppe for større soholdere

I N V I T A T I O N : ERFA-gruppe for større soholdere Starter når der er nok tilmeldinger! Vi har ønsker fra klienter om oprettelse af en ERFA-gruppe for større soholdere og søger derfor enkelte deltagere hertil, så gruppen kan få en størrelse på 7-9 deltagere. Der vil blive tale om et […]

ERFA-GRUPPER: Medhjælpere i løbe/drægtighedsstald Engelsk

I N V I T A T I O N : til ERFA møde for engelsktalende medhjælpere i løbe/drægtighedsstald. Danvet afholder den kommende måned ERFA møder for udenlandsk personale i løbe/drægtighedsstalden. Møderne er et heldagsarrangement fra 9.00-14.00 med 8-12 kursister samt en dyrlæge, der afholdes i en udvalgt besætning. Dette giver deltagerne og dyrlægen mulighed […]

ERFA-GRUPPER: Farestald Dansk

I N V I T A T I O N : til DANSK ERFA-gruppe for farestaldsmedarbejdere. Danvet afholder hvert halve år et erfamøde med fokus på farestalden. Gruppen består af 8-10 DANSK-talende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. Erfamødet er et heldagsarrangement og afholdes i en udvalgt besætning, hvilket giver deltagere og […]

ERFA-GRUPPER: Farestald Engelsk

ERFA møde for engelsktalende farestaldspersonale

I N V I T A T I O N : til ERFA møde for ENGELSKTALENDE FARESTALDSPERSONALE. Danvet afholder de kommende måneder erfamøder for udenlandsk personale i farestalden. Møderne er et heldagsarrangement fra 9.00-14.00 med 8-12 kursister samt en dyrlæge, der afholdes i en udvalgt besætning. Dette giver deltagerne og dyrlægen mulighed for at gennemgå […]

Lokalbedøvelseskursus

Lokalbedøvelseskursus forud for kastration Det er nu muligt at tilmelde sig 1. kursus for teori i lokalbedøvelse forud for kastration, såfremt man har gennemført medicinhåndteringskursus og er minimum 18 år. Kurset ligger typisk i forlængelse af et medicinhåndteringskursus og foregår i de fleste tilfælde på engelsk, men kan vælges her, såfremt man på et tidligere […]