NYHEDER FRA DANVET

Får grisene råmælk nok?

Får grisene råmælk nok?

Vi ved fra flere undersøgelser, at grisenes forsyning af råmælk er vigtig for grisenes tilvækst og overlevelsesevne. Men hvordan står det til med råmælksforsyningen ude i besætningerne?

Danvet har i samarbejde med Hipra undersøgt om råmælksforsyningen er tilstrækkelig. Da næsten alle søer i Danmark vaccineres mod rødsyge er testen baseret på undersøgelse af rødsygeantistoffer hos søer og grise. Vi ved, at antistoffer overføres fra so til grise via råmælken, og mængden af overførte antistoffer bruges derfor som mål for mængden af råmælk givet fra so til grise.

Ved faring udvælges 8 til 10 søer, der ønskes undersøgt. Hos disse søer mærkes 3 mellemstore grise, disse grise skal blive hos egen so. Når grisene er cirka 7 dage gamle udtages en blodprøve af soen og de 3 mærkede grise. Blodprøverne sendes til Hipras laboratorium i Spanien, hvor prøverne undersøges for rødsygeantistoffer. Ved at sammenligne niveauet af antistoffer mod rødsyge hos so og grise vurderes det i hvor høj grad antistofferne er overført fra soen til grisene, høj grad af overførsel svarer til at grisene har fået tilstrækkelig mængde råmælk. Når 2 af 3 undersøgte grise i et kuld har fået tilstrækkelig mængde råmælk vurderes det, at kuldet har fået tilstrækkelig mængde råmælk.

Råmælk-graf1
Diagram: Mængde af rødsygeantistoffer hos søer og grise

Der er i alt udtaget prøver i 8 besætninger, heraf mangler vi stadig at få resultatet af i en besætning. Vi har resultatet af 73 søer/kuld hvoraf 70 kuld (96 %) vurderes at have fået tilstrækkelig mængde råmælk. Kigger vi på enkelt grise har 6 % af grisene ikke fået tilstrækkelig mængde råmælk.

Konklusion på vores undersøgelse af råmælksforsyningen er derfor, at der generelt er godt styr på det ude i besætningerne. Der er stadig 6 % af de mellemstore grise, der ikke får råmælk nok, så det er et område der stadig skal være opmærksomhed på.

Fokus skal derfor især være på at nyfødte grise får energi og varme nok. Opvarmning af nyfødte grise i hulen efter faring er væsentlig. Vigtigt, at der laves kuldudjævning om formiddagen, når søerne har afsluttet faringen om morgenen og tilsvarende, at der kuldudjævnes inden fyraften, når soen har afsluttet faringen til middag.

Ønsker du at få undersøgt råmælksforsyningen i din besætning, så kontakt din besætningsdyrlæge, der vil stå for kontakten til Hipra.

image_printPrint indlæg