NYHEDER FRA DANVET

Faktorer, der påvirker sodødeligheden

søer

Danvet Research har tidligere vist, at systemer med én ædeboks pr. so har lavere sodødelighed, og at hjemmeblandere har færre døde søer. Men er der sammenhæng mellem opstaldningsform og valg af foder, og bør vi tage højde for andre faktorer vedrørende fodring og opstaldning, når vi vurderer dødeligheden hos søerne?

Vi har undersøgt et mere omfattende datasæt fra 100 Danvet sobesætninger, hvor der blev der indsamlet information om flere besætningsparametre relateret til opstaldningsform/system, management og foder. Analysen bekræftede den lave sodødelighed i besætninger med én ædeboks pr. so, men fandt ingen sikker forskel i gennemsnitlig dødelighed mht. stabile/dynamiske grupper eller i forhold til, hvor længe søerne går løse i hver cyklus. Desuden blev der ikke fundet forskel i sodødelighed mellem hjemmeblandet og indkøbt foder eller mellem våd- og tørfoder. Der var en tendens til sammenhæng mellem sodødelighed og % roepiller, med en ganske svag stigning i dødeligheden med stigende % roepiller. Især for foderdelen påvirkede de forskellige faktorer hinanden (statistisk interaktion), hvilket gjorde det vanskeligt at vurdere de enkelte effekter.

 

Anbefaling   Det anbefales at opstalde søerne i et ikke konkurrencepræget system med én ædeboks pr. so for at opnå lavest mulig sodødelighed.

 

 

Se flere detaljer under fanebladet ”Danvet Research”.

image_printPrint indlæg