NYHEDER FRA DANVET

Fødevarestyrelsens kampagner i efteråret 2019

Kampagne om risikovurdering for forekomst af halebid og registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR

 
 

Kampagne om risikovurdering for forekomst af halebid

  • Skriftligt dokumentation for forekomst af halebid

  • Risikovurdering og med tilhørende handlingsplan

  • Dokumentation fra aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis denne ikke kan håndtere grise med hele haler

  • Fokus på, om proceduren for halekupering er korrekt. Herunder at maksimalt halvdelen af halen kuperes, når halekupering foretages.

Kampagne om registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR:

  • Antal svin i respektive aldersgrupper

  • Indberetning af svineflytninger

  • Korrekt registrering af besætningstype

  • Ophør af besætninger, der ikke længere har dyr

  • Kontaktoplysninger

image_printPrint indlæg