NYHEDER FRA DANVET

Grise og COVID-19

- er der potentiale for et nyt mink-gate?

Mink
Gris

Nej, der er absolut INTET, der peger på, at grise er modtagelige for COVID-19! Dette gælder både videnskabelige studier og erfaringer fra pandemiens udbredelse. I Kina befinder der sig som bekendt en del grise, som for en stor dels vedkommende holdes under forhold, der ikke ligefrem nedsætter smitterisikoen, og der er ikke rapporteret om et eneste tilfælde af COVID-19 hos grise. Det samme ses i andre lande med stor udbredelse af COVID-19 og en anselig svineproduktion, eks. Brasilien.

Et enkelt hold forskere mener at have påvist, at grise kan smittes med COVID-19 (rapporteret her: https://gylle.dk/kan-svin-faa-covid-19/). Den vigtigste lære fra det pågældende studie er dog nok snarere, at svin IKKE optager COVID-19 i kroppen, idet det trods anvendelse af heroiske doser og direkte indsprøjtning af levende virus i trynen på grisene kun lykkedes at få virus til at etablere sig kortvarigt hos 5 ud af 16 grise.

ALLE øvrige studier og erfaringer peger i den modsatte retning:

Grise kan ikke optræde som smittespreder for COVID-19

https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-derfor-skal-du-ikke-frygte-corona-mutationer-i-svin-koeer-og-kaeledyr

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2020/03/130320_kan_dine_grise_sprede_corona_virus

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2020/04/160420_kinesisk_studium_corona

https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/2/6/svin_grise_og_covid_19

https://landbrugsavisen.dk/statens-serum-institut-sl%C3%A5r-fast-grise-kan-ikke-blive-smittet-med-corona

image_printPrint indlæg