NYHEDER FRA DANVET

Håndtering af syge og tilskadekomne slagtegrise og søer

Har du styr på håndtering af syge og tilskadekomne slagtegrise og søer?

Fødevarestyrelsen ønsker at sætte ekstra fokus på velfærden og håndteringen af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med grise. Fødevarestyrelsen gennemfører fra 1. november 2021 til 28. februar 2022 en kontrolkampagne om syge- og tilskadekomne slagtegrise og søer.

 

I forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol i besætninger i de senere år, har en af de hyppigste årsager til sanktioner været overtrædelser i forbindelse med håndteringen af syge og tilskadekomne grise.

 

Korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe og passes omsorgsfuldt, jf. bestemmelserne i dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

 

Formålet med kampagnen er at kontrollere håndteringen af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med slagtegrise og søer for på den måde at medvirke til, at dyrevelfærden forbedres.

 

Kontrollen vil omfatte følgende fokusområder:

  • Om syge og tilskadekomne dyr bliver fundet og omgående får en passende behandling, bliver tilset af en dyrlæge eller aflivet.
  • Om syge/tilskadekomne dyr opstaldes efter deres behov, herunder at syge dyr opstaldes i velindrettede sygestier/bokse.
  • Om behandlingen foregår i overensstemmelse med dyrlægens anvisning, hvis der anvendes medicinsk behandling.

Fødevarestyrelsen ønsker at undersøge, om antallet af sanktioner er forskelligt for de forskellige fokusområder og dermed, om der er særlige problemområder herunder.

 

Endeligt vil der blive set på mulige besætningssammenhænge og niveau af regelefterlevelse.

 

Fødevarestyrelsen håber og forventer, at et øget fokus på behandlingen af syge og tilskadekomne dyr fra både landmændenes og de praktiserende dyrlægers side bidrager til bedre dyrevelfærd i besætninger med grise i form af færre syge og tilskadekomne dyr, der ikke modtager rettidig, relevant behandling.

Derfor vil et succeskriterie være at se en forbedret regelefterlevelse på området i forhold til tidligere kampagner med lignende fokus.

image_printPrint indlæg