NYHEDER FRA DANVET

Hvor meget betyder en høj kuldstørrelse for antal dødfødte grise pr. kuld?

Politisk opereres med begrebet total dødelighed for pattegrise – man tæller altså de grise med, som er døde ved fødslen, selvom dette antal er endnu mere vanskeligt at ændre på end dødeligheden i farestalden. Danvet Research har analyseret betydningen af den parameter, det er sværest for producenten at skrue på: Antal totalfødte grise.

Analysen inkluder 4000 faringer i alt, fordelt mellem 4 store besætninger. Beregningerne viser, at ved en kuldstørrelse på over 20 totalfødte øges antal dødfødte med 0,95 gris pr. kuld for gylte og 1,5 gris pr. kuld for søer. Antal totalfødte har langt mere betydning for antal dødfødte end soens alder, som ellers er en kendt risikofaktor for mange dødfødte.

ANBEFALING: Fokusér på management for at holde antallet af dødfødte grise på et minimum, men hav i baghovedet, at der er grænser for, hvor langt ned antallet kan komme i store kuld.

 

Se flere detaljer under fanebladet ”Danvet Research”.

image_printPrint indlæg