NYHEDER FRA DANVET

Jerntildeling og coccidiosebehandling

i én injektion!

Grise er i risiko for at udvikle anæmi (jernmangel) kort tid efter faring, hvis de ikke får et jerntilskud. Jern er vigtigt i dannelsen af hæmoglobin i blodet, der står for transport af ilt. Samtidig spiller jern en funktion i enzymdannelser og immunforsvarets funktion. Symptomerne ved jernmangel er nedsat tilvækst, blegt udseende – ved svære tilfælde ses nedstemthed, besværet vejrtrækning og forøget hjertefrekvens. Store grise i et kuld har højere risiko for at udvikle jernmangel ved fravænning end mindre pattegrise.

Typisk anbefales jerninjektion, da doseringen kan styres og tilgængeligheden god. Injektionen foretages indenfor de første 3-5 levedøgn. På samme tidspunkt behandles mod coccidiose, som er en intracellulær parasit, der lever i tyndtarmen og som kan forårsage diarre typisk fra 8-10 dages alderen.

Det er nu blevet muligt at forebygge jernmangel og coccidiose i én behandling. Produktet Forceris er netop kommet på markedet. Der gives en enkelt injektion på 1,5 ml 24-96 timer efter faring, hvilket giver en mindre arbejdsbyrde og mindre stress for en enkelte gris.

image_printPrint indlæg