NYHEDER FRA DANVET

Kombineret vaccination mod Rødsyge og Glässer

Combac E-HP

Kombineret vaccination mod Rødsyge og Glässer

Sidste år lancerede Salfarm en kombineret vaccine mod Erysipelothrix rhusipatiae (Rødsyge) og Haemophilus parasuis (Glässers syndrom/transportsyge). For Rødsyge drejer det sig om beskyttelse mod serotype 1 og 2, mens det for Glässer/transportsyge omhandler serotype 1, 5 og 13.

Rødsyge har især økonomisk betydning i slagtesvinstalden, hvis dyrene får akut sygdom lige før leveringstidspunktet. Rødsyge-læsioner og feber fører nemlig til totalkassation af slagtekroppen. En vaccination mod Rødsyge vil forebygge dette.

Vaccination mod Glässer/transportsyge i klima- og slagtesvinstalden kan blive en økonomisk gevinst ved at begrænse sygdommens konsekvenser, der ofte viser sig som udtalt bughulebetændelse og ledbetændelse hos dyrene. Dette kan give varige mén og derved begrænse grisenes fremtidige potentiale. For en besætning med egen avl af polte kan det f.eks. resultere i en begrænset ydeevne og levetid i soholdet pga. dårlige ben.

Vaccinen går under navnet Combac® E-HP og kan indgives til grise ældre end seks uger. Immuniteten indtræder efter to injektioner med tre ugers mellemrum.

Figur 1: Vaccinationsprogram for Combac E-HP

Vaccineplan
image_printPrint indlæg