NYHEDER FRA DANVET

Nedbringelse af pattegrisedødelighed

Kan fodertilskud øge fødselsvægten og nedbringe pattegrisedødeligheden? Tilsyneladende ja…

Vi har i Danvet fokus på høj egenfravænning og arbejder løbende med tiltag, der kan styrke soen og øge pattegriseoverlevelsen efter faring. Et nyt tilskudsfoder – Carnitol-L® – stimulerer soens stofskifte, hvilket bør give højere fødselsvægt og dermed bedre overlevelse. Danvet har testet produktet i en stor sobesætning gennem 20 uger, hvor søerne enten fik tilskud de sidste 4-5 uger før faring eller gennem hele drægtigheden. Resultaterne blev sammenlignet med besætningens resultater uden tilsætning.

Pattegrisenes gennemsnitsvægt steg med henholdsvis 32 og 33 g ved tildeling de sidste uger og gennem hele drægtigheden (tabel 1). Tildeling de sidste 4 uger i drægtigheden, hvor fostertilvæksten er stor, gav dermed den ønskede effekt, så tildeling gennem hele drægtigheden er ikke påkrævet. Effekten var generel: De små grise blev større, så der var ikke tale om, at gennemsnitsvægten steg på grund af enkelte kæmpegrise. En øget gennemsnitlig fødselsvægt på 33 g gav en øget gennemsnitlig fravænningsvægt på 0,2 kg.

Subjektivt vurderede besætningens personale, at de mindste grise var mere ivrige ved yveret, selvom de kun vejede f.eks. 700 g. Antal grise, som af personalet blev kategoriseret som ”Svagtfødte”, faldt med tildeling af tilskudsfoder, og det samme gjorde antal døde grise (inkl. ammesøer) – forskellene var statistisk sikre (se figur 1).

Tabel 1. Observationer ved tildeling af Carnitol-L 4 uger før faring og igennem hele drægtighedsperioden

 

Kontrol

 

Carnitol-L® sidste 4 uger

Carnitol-L® hele drægtigheden

Levendefødte / kuld

18,56

 

18,35

18,68

Gns. vægt levendefødte

1259 g

 

1292 g

1291 g

25% mindste

1048 g

 

1080 g

1071 g

Figur 1: Forskel i antal dødfødte, svagtfødte og døde i farestald med og uden Carnitol-L. Ved kolonner markeret med * er forskellen statistisk sikker.

Konklusion

Carnitol-L kan øge pattegrisenes vægt med godt 30 g, hvilket giver en større levedygtighed og reduceret dødelighed før fravænning med -0,28 gris/kuld  ved tildeling af 1 ml pr. kg foder de sidste 4-5 uger før faring. Prisen for 5 ugers behandling er 11,20 kr. pr. kuld, hvilket skal holdes op imod en reduceret dødelighed på 0,28 gris/kuld, svarende til omkring 25 kr. pr. årsso ved en notering på 10 kr. pr. kg.

image_printPrint indlæg