NYHEDER FRA DANVET

Nye regler vedr. halekupering

Nye regler vedr. halekupering

Den ny bekendtgørelse er netop trådt i kraft pr 1. jan 2019.
Læs hele loven her. 

Overordnet er de nye regler som følgende:
Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt, dog kan pattegrise fortsat halekuperes inden for 2. – 4. levedøgn, hvis der er skriftlig dokumentation for, at der er sket skader på haler.
Den skriftlige dokumentation skal indeholde oplysninger om:

  1. Hvornår halebid er forekommet
  2. Andelen af grise eller stier hvor der er konstateret halebid
  3. Alvoren af skader på haler som følge af halebidning

 

Fra den 1. januar 2019 skal der laves skriftlige dokumentation for, at der har været halebidning.
Fra den 1. april 2019 skal der foreligge en risikovurdering og handlingsplan. SEGES er ved at udarbejde et risikovurderingsværktøj, der kan bruges til at udarbejde risikovurderingen.
Risikovurderingen skal være en identifikation af områder, der er kritiske i forhold til udvikling af halebid. I lovteksten er der udpeget 6 områder, der skal indgå i risikovurderingen.

  • Rode- og beskæftigelsesmateriale
  • Renhedstilstand
  • Klima og luftkvalitet
  • Sundhedstilstand
  • Antal ædepladser, adgang til vand og pladskrav
  • Foder


Risikovurderingen skal bruges til at lave en handlingsplan for forebyggelse af halebidning.
Handlingsplanen skal beskrive, hvordan og hvornår forhold, der har betydning for udvikling af halebidning, kan afhjælpes.

Krav om risikovurdering og handlingsplan gælder både smågriseproducent og slagtesvineproducent.
Fra den 1. juli 2019 skal der ved salg af halekuperede smågrise, både i Danmark og udland, indhentes dokumentation fra modtageren eller via mellemhandleren om, at der er behov for at modtage halekuperede smågrise.

Det er jer som producenter, der er ansvarlige for dokumentationen. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi skriver det i en dyrlægerapport fremover. Vi i DANVET er selvfølgelig behjælpelige med at få dokumentationen sat i system, udarbejdelse af risikovurdering og handlingsplaner.

image_printPrint indlæg