NYHEDER fra danvet

Danvet alle klar til kamp

Ny dyrlæge og en bestået grisefagdyrlæge i flokken

I midten af februar startede vores nyuddannede dyrlæge, Mette Kryhlmand, for alvor op hos os i Danvet. Mette har forinden været trainee hos os i knap to år. I har været rigtig gode til at tage imod hende ude i besætningerne – tak for det. Derudover har vores dyrlæge, Sif Holmegaard,

læs mere >

Vaccination mod streptokokker kræver grundige overvejelser

Streptokokker udgør en hyppigt forekommende bakteriegruppe. Hos grise er det især arten Streptococcus suis, man ser. Der findes flere forskellige serotyper af Strep. suis. I dansk griseproduktion giver Strep. suis anledning til flere udfordringer hos især pattegrise og klimagrise. Dette indbefatter for eksempel ledbetændelse, hjernehindebetændelse, blodforgiftning og hjerteklapbetændelse. En øget

læs mere >
Fravænnede grise på gang

ECA desinfektionsanlæg

ECA desinfektionsanlæg Besætninger, der anvender ECA rensningsanlæg i klima- og/eller slagtesvinsstalde, skal være opmærksomme på ikke at lade anlægget køre samtidig med at der er medicin i vandet. Rensningsanlægget indeholder hypoklorsyre, som kan nedbryde flere forskellige antibiotika, hvilket et nyere studie viser. Ved nogle medicinprodukter blev det aktive stof reduceret med

læs mere >

Fravænning af grise uden brug af Zink.

EU kommisionen har besluttet, at medicinsk zink skal udfases inden juni 2022. Vi har derfor ca. 2 år til at få lært hvordan man fravænner grise uden brug af zinkoxyd. I oktober 2017 inviterede Seges danske og internationale firmaer til at deltage i en regulær afprøvning. 23 firmaer meldte sig

læs mere >

Få støvet vægten af!

Med øget dækningsbidrag burde der nu være endnu bedre motivation for at få fintunet leveringsstrategien i slagtesvinestalden.    Mange af jer har været dygtige til at få presset slagtevægten op, men når man nærlæser slagteriafregningerne, kan vi jo ofte finde en ”hale” af grise, som burde have været leveret senere.

læs mere >
Kontrolbesøg - Danvet

Vær klædt på til kontrolbesøg

Kontrolbesøg Når man arbejder i landbruget må man indstille sig på at myndighedskontrol er blevet en del af hverdagen. Der er bred politisk opbakning til at overvågningen skal skærpes fremadrettet, og derfor kan man med fordel forberede sig således at kommende kontrolbesøg glider så smidigt som muligt for alle parter.

læs mere >

Samarbejde med Cloudfarms

Danvet har siden starten af året haft mulighed for at integrere tal fra Cloudfarms i vores egen database, og det er der foreløbig 90 besætninger (CHR-numre), der har sagt ja til. Databasen er unik, fordi den for første gang integrerer opdaterede produktionsdata med baggrundsinformationer om besætningerne – størrelse, beliggenhed, fodersystemer,

læs mere >