NYHEDER fra danvet

Fremtidens farestald med løsgående søer

  Fremtidens farestald med løsgående søer 🐖 Vores kunde, Go Gris I/S, havde tilbage i november måned ‘Åben stald’, hvor deltagerne fik mulighed for at se de helt nye løsgående stier i farestalden, og høre om tankerne bag ved udformningen. Vivi Aarestrup fra SEGES holdte samtidig oplæg omkring tilskudsordningen til byggeri

læs mere >
Danvet på kontrolbesøg

Særregler omkring tetracycliner

Ophævelse af særregler omkring tetracycliner Branchen har gennem mange år haft en forlænget tilbageholdelsestid på 30 dage ved brugen af produkter, indeholdende tetracyclin, til injektion eller oral behandling. Denne særregel blev indført grundet krav fra Rusland i forbindelse med eksport, men da der ikke pt. er eksport til Rusland, er der

læs mere >
E-learning on line kursus

NYHED: kurser nu på DANSK og ENGELSK

Vi er klar med en tidlig julegave i år! Medicinhåndteringskursus og kastrationskursus kan nu tages på både dansk og engelsk online som E-learn-kurser. Målgruppe: Kursets målgruppe er personer, for hvem det er/kan blive nødvendigt at anvende lægemidler til produktionsdyr og er fyldt 18 år. Personer, der pr. 1. februar 2007

læs mere >
søer

Faktorer, der påvirker sodødeligheden

Danvet Research har tidligere vist, at systemer med én ædeboks pr. so har lavere sodødelighed, og at hjemmeblandere har færre døde søer. Men er der sammenhæng mellem opstaldningsform og valg af foder, og bør vi tage højde for andre faktorer vedrørende fodring og opstaldning, når vi vurderer dødeligheden hos søerne?

læs mere >
polte

OBS på nuværende kontroller!

Vi oplever i øjeblikket en del kontroller fra Landbrugsstyrelsen. En krydsoverensstemmelseskontrol hvor der bliver set meget grundigt på medicinbrug i besætningerne herunder: Medicin skal være mærket med korrekt CHR. nr. og må kun opbevares på dette CHR. nr. Det er vigtigt, at der ikke opbevares medicin, der ikke er anvist.

læs mere >

Registrering af døde søer

Analyse af besætningsregistreringer kan danne grundlag for identifikation af problemområder relateret til sodødelighed, som vil kunne anvendes ved udarbejdelse af handlingsplaner til reduktion af sodødelighed for den enkelte besætning, men en forudsætning for dette er, at registreringerne foretages korrekt, konsekvent og omhyggeligt. Danvet Research har analyseret et års registreringer af

læs mere >

Produktivitet med og uden influenza

Danvet Research har undersøgt, hvad smitte med influenzavirus koster i forhold til dødelighed i farestald og antal fravænnede pr. årsso, og om vaccination mod influenza kan afhjælpe de eventuelle tab på produktiviteten. Der indgik tal fra 210 sobesætninger i undersøgelsen, som viste, at der ikke kan måles ringere produktivitet i

læs mere >