NYHEDER fra danvet

Kontrolbesøg - Danvet

Vær klædt på til kontrolbesøg

Kontrolbesøg Når man arbejder i landbruget må man indstille sig på at myndighedskontrol er blevet en del af hverdagen. Der er bred politisk opbakning til at overvågningen skal skærpes fremadrettet, og derfor kan man med fordel forberede sig således at kommende kontrolbesøg glider så smidigt som muligt for alle parter.

læs mere >

Samarbejde med Cloudfarms

Danvet har siden starten af året haft mulighed for at integrere tal fra Cloudfarms i vores egen database, og det er der foreløbig 90 besætninger (CHR-numre), der har sagt ja til. Databasen er unik, fordi den for første gang integrerer opdaterede produktionsdata med baggrundsinformationer om besætningerne – størrelse, beliggenhed, fodersystemer,

læs mere >

Fødevarestyrelsens kampagner i efteråret 2019

Kampagne om risikovurdering for forekomst af halebid og registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR    Kampagne om risikovurdering for forekomst af halebid Skriftligt dokumentation for forekomst af halebid Risikovurdering og med tilhørende handlingsplan Dokumentation fra aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis denne ikke kan håndtere grise med

læs mere >
Gitte Drejer

Mindst 50 besætninger er prrs-smittet

Gitte Drejer og hendes kolleger i Danvet har selv 20 besætninger, der er smittet med den nye prrs-variant. Hun gætter på, at der på landsplan let kan være 50 ramte besætninger. »Prrs-udbruddene ligner hinanden, og det står slemt til i de ramte besætninger«, fortæller hun. De kliniske symptomer er slemme:

læs mere >

Sammenhæng mellem fravænningsdag og dødelighed hos pattegrise?

Baggrund: Der er mistanke om, at faring i weekenden giver flere dødfødte grise og/eller højere dødelighed hos pattegrisene på grund af nedsat overvågning og pasning. Da ugedag for faring er relateret til ugedag for fravænning, har vi undersøgt sammenhængen mellem fravænningsdag, antal dødfødte grise og dødelighed før fravænning. Antagelse: Søer,

læs mere >

Sommervarme

Overbrusning ved hedebølge:Ved korrekt overbrusning i sommervarmen kan udfordringer med uhensigtsmæssig gødningsadfærd samt aggressioner og nedsat foderoptag blandt grisene nedsættes. Forebyggelse:Overbrusning bør foretages efter ovenstående anbefalinger.

læs mere >

Dødelighed hos pattegrise ved forskellig type so

Baggrund:Dødelighed blandt pattegrise bør være fokuspunkt for alle soholdere, ikke kun på grund af hensynet til dyrevelfærd og offentlighedens bevågenhed på emnet, men også af rent økonomiske årsager. Der er lavet mange undersøgelser af, hvad pattegrisene dør af og hvornår, men hvad med søerne? Der er stor sandsynlighed for, at

læs mere >